Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D'INSALUBRITAT I PLAGUES

Definició servei:
És un servei municipal on s'informa el demandant de les actuacions que s'han de fer per evitar la proliferació de plagues i gestionar temes d'insalubritat en espais públics i privats.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Es realitzen tasques informatives sobre els mitjans necessaris per corregir situacions que puguin suposar un risc per la salut pública.
 
Destinataris: Població en General
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Mitjançant petició escrita al servei de salut de l'Ajuntament de Salt.
 
El servei és gratuït, sempre i quan les tasques siguin merament informatives.
 
Àmbit territorial: Salt
 
Àmbit d’actuació: Atenció Social i Salut
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Ajuntament de Salt
Servei de salut. Àrea d'atenció a les persones.
Plaça Lluís Companys, 1
Salt 17190

Telèfon: 972 24 91 91
Adreça web: www.viladesalt.cat

Horari: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores