Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE SALT.

Definició servei:
Espai que ofereix serveis relacionats amb les següents matèries: tramitació de cèdules d'habitabilitat, subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya (conveni nou celebrat pel 2012), mediació comunitària de conflictes en els habitatges i en el deute puntual comunitari i per últim, plans ocupacionals en les comunitats.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Equip format per:
  • 3 tècnics
  • 2 administratius
  • servei de 3 mediadors comunitaris
  • 2 dinamitzadors en matèria de deute comunitari
  • 2 auxiliars administratius
  • 1 assessor jurídic (una tarda)
Es gestionen ajuts de la Generalitat de Catalunya i actuacions del Pla de Barris 2010-2013, dins l'àmbit social, assessorament jurídic i de la propietat horitzontal, formació als presidents/es per dur a terme una comunitat de veïns i també en matèria de deutes comunitaris, els tècnics dirigeixen grups ocupacionals (període puntual de temps) per mantenir i pintar les zones comunes de les comunitats de veïns que ho sol·licitin.
 
Destinataris: Població en General
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Servei gratuït amb accés directe a l'Oficina Local d'Habitatge mitjançant instància general de l'Ajuntament de Salt.
 
Àmbit territorial: Salt
 
Àmbit d’actuació: Residencial / Habitatge
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE SALT
C/ Doctor Ferran, 7, Baixos
Salt 17190

Telèfon: 972 40 22 76
Fax: 972 40 04 36

Adreça electrònica: habitatge@salt.cat

Adreça web: www.viladesalt.cat

Horari: 9:30 a 13.00 hores