Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015

Definició servei:
És el document marc per implementar la política de joventut al municipi de Salt. L’eina que defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut del municipi, entenent que aquestes polítiques siguin concebudes des dels criteris de transversalitat i integritat, és a dir, no només oferint determinats serveis, sinó treballant des d’una perspectiva global que interrelacioni els diversos àmbits de la vida dels joves: l’habitatge, el treball, la formació, la salut, la participació democràtica, la cohesió social, etc.
 
Així el Pla Local de Joventut de Salt 2012-2015 respon, per una banda, a les necessitats juvenils detectades en l’anàlisi de la realitat i al que els mateixos joves han proposat com a prioritari i, per una altra banda s’han incorporat els criteris dels tècnics i els polítics de totes les àrees que abasta el Pla Local de Joventut del nostre municipi.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
El responsable polític del Pla Local de Joventut és el regidor de joventut, la responsable tècnica és la tècnica de joventut.
 
En el Pla Local de Joventut hi ha tots els projectes, activitats adreçades als joves de Salt que es volen dur a terme els propers 4 anys.
 
Destinataris: Joves
 
Àmbit territorial: Salt
 
Àmbit d’actuació: Economia / Treball
Residencial / Habitatge
Atenció social i salut
Cultura / Lleure / Esport
Formació
Relacional / Comunitari
Ciutadania / Participació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Estació Jove de Salt.
Passeig Països Catalans s/n
Salt 17190

Telèfon: 972 405 007
Adreça electrònica: mpena@salt.cat

Adreça web: www.saltjove.cat