Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


PROGRAMA D'INTERMEDIACIÓ ESCOLAR I SUPORT A LA INTEGRACIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL DE MENORS IMMIGRATS.

Definició servei:
És un espai formatiu i educatiu en l'àmbit de l'educació no formal dirigit a nens/es i joves immigrats/des amb l’objectiu principal d'oferir un suport complementari en l'acompanyament del procés d'integració escolar i social.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Es dóna suport al menor nouvingut en la seva incorporació als serveis educatius i de temps lliure normalitzats.
 
Es reforcen els aprenentatges escolars, incidint especialment en la lectoescriptura.
 
Es facilita l'accés als espais relacionats amb el temps lliure: ludoteca, esports, horta,...
 
És un programa portat a terme per l'entitat GRAMC (Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers)
 
Destinataris: Infants/Adolescents
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Els requisits són: alumnes nouvinguts d'edats compreses entre 8 i 16 anys amb permís de residència (requisit fonamental). També poden accedir-hi menors escolaritzats en un termini superior a l'any a les aules ordinàries i que no han assolit els coneixements adequats a la seva edat.
 
És un servei gratuït i es pot accedir dirigint-se directament a la Biblioteca Massagran i ja fan la derivació pertinent, des de les aules d'acollida de les escoles, serveis socials, etc.
 
Àmbit territorial: Salt
Comarca del Gironès
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació: Formació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Biblioteca d'en Massagran de Salt
C/ St. Antoni, 1 (Coma Cros)
Salt 17190

Telèfon: 638-25-60-11 i 972 21 96 00

Adreça electrònica: formacio6@gramc.org

Horari de realització del programa: de dilluns a dijous de 17.00 a 19:30 hores.