Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Assessorament Jurídic per a Immigrants. Càritas Salt.

Definició servei: 
Servei d’assessorament legal i documentació sobre temes relacionats amb la Llei d’estrangeria: NIE, Passaport, Reunificació Familiar, etc.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa? Professionals: 2 tècniques

Funcions: L’assessorament legal i documentació sobre temes relacionats amb la Llei d’estrangeria: NIE, Passaport, Reunificació Familiar, etc.
 
Destinataris: Població Nouvinguda/Immigrada
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.): Servei gratuït.
 
Accés: directe o mitjançant derivacions des dels Servei d’Acollida i Assistència Primària de Caritas, Serveis Socials, autoderivacions, xarxa de contactes, Espai de Recursos, ACCEM.
 
Àmbit territorial: Salt
 
Àmbit d’actuació: Ciutadania i participació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): MAS MOTA
C/ Plaça Catalunya, s/n
Salt 17190

Telèfon: 972 246 570
Horari: dilluns i dimecres de 9.00 a 13.00 hores