Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


CEIP LA FARGA

Persones destinatàries: Infants/Adolescents
 
Àmbit territorial: Salt
 
Àmbit d’actuació: Formació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Població de 3 a 12 anys (Educació infantil i primària)
C/ Sant Dionís, 40
Salt 17190

Telèfon:972 235 637

Adreça electrònica: b7003215@xtec.net
Adreça Web: www.xtec.cat