Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Centre d'Educació Especial La Maçana.

Persones destinatàries: Persones amb disminucions
 
Àmbit territorial: Salt
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació: Formació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Alumnes de 3 a 20 anys. Educació Infantil i Primària. ESO Adaptada i compartida amb l’IES Salvador Espriu (12 a 16 anys). Cicles Formatius i compartits de Grau mitjà.
 
Avda. Folch i Torras, 6
Salt 17190
 
Telèfon: 972 235 930
Fax: 972 401 792
 
Adreça electrònica: b7004360@xtec.cat