Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Col.legi Mare de Deu del Roser. Dominiques de Salt.

Persones destinatàries: Infants/Adolescents
 
Àmbit territorial: Salt
 
Àmbit d’actuació: Formació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Centre educatiu concertat: Educació infantil, primària i secundària. Població de 3 a 12 anys.
C/ Llarg, 40
Salt 17190
 
Telèfon: 972 233 681
Adreça electrònica: b7003197@xtec.es
 
Adreça web: www.xtec.cat