Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Col.legi Pompeu Fabra.


Persones destinatàries:
Infants/Adolescents
Àmbit territorial:
Salt
Àmbit d’actuació
Formació
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.)
Centre educatiu concertat: Educació infantil, primària i secundària. Població de 3 a 16 anys.
 
C/ Sant Dionís, 31–33. Salt 17190.   
Telèfon: 972 405 702
Fax: 972 234 972
Adreça electrònica: b7003161@xtec.cat
Adreça web: www.xtec.cat