Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Col·legi Vilagran

Persones destinatàries: Infants/Adolescents
 
Àmbit territorial: Salt
 
Àmbit d’actuació: Formació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Centre educatiu concertat: Població de 3 a 16 anys.
Educació infantil, primària i secundària. 
 
C/ Cervantes, 11–15
Salt 17190
 
Telèfon: 972 241 757
 
 
Adreça electrònica: b7003185@centres.xtec.es
Adreça Web: www.xtec.cat