Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


IES Salvador Espriu

Persones destinatàries: Infants/Adolescents
 
Àmbit territorial: Salt
 
Àmbit d’actuació: Formació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Població de 12 a 16.
Educació de secundària, batxiller i Cicle Formatius de Grau Mitjà d'Informàtica.

C/ Josep Maria Folch i Torres, 4
Salt 17190

Telèfon: 972 240 246
Fax: 972 244 831

Adreça electrònica: iessalvadorespriu-salt@xtec.cat
b7003203@xtec.cat

Adreça web: www.xtec.cat