Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Servei de Teràpia Ocupacional i Banc d'Ajudes Tècniques del Consorci de Benestar Social del Gironès-SaltDefinició servei:
Servei que ofereix intervenció de teràpia ocupacional i ajudes tècniques a persones amb dependència temporal o permanent i els seus cuidadors per millorar l’autonomia, les activitats de la vida diària i la qualitat de vida.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
La professional de referència és una Terapeuta Ocupacional.
 
Les funcions engloben tot el procés, des de la valoració fins l’assessorament i/o entrenament en l'entorn natural.
  • Valoració funcional i ocupacional de la persona amb dependència.
  • Valoració, orientació i assessorament en adaptacions del domicili i supressió de barreres arquitectòniques.
  • Assessorament, orientació i entrenament en ajudes tècniques, tècniques compensatòries i tècniques d’ergonomia.
  • Formació i assessorament als cuidadors formals i informals i altres professionals.
  • Préstec temporal d'ajudes tècniques
 
Destinataris: Gent Gran
Professionals/Entitats
Persones amb Disminucions
Persones amb Problemes de Salut

Altres: Persones Cuidadores
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Els treballadors Socials dels Serveis Socials o centres Hospitalaris enviaran les sol·licituds a través del full de derivació específic.
 
Es realitza una valoració global i es realitza la intervenció, assessorament i/o préstec de material.
 
El servei de valoració, d’assessorament i entrenament és gratuït.
 
El banc d’ajudes tècniques funciona en préstec temporal i de forma gratuïta o amb fiança, en funció del material.
 
Àmbit territorial: Comarca Gironès
 
Àmbit d’actuació: Atenció Social i Salut
Formació

Altres: Persones Cuidadores
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Serveis socials de Salt
C/ Àngel Guimerà, 106-108
Salt

Telèfon de contacte : 972 23 51 05