Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Hospital Universitari Doctor Josep Trueta


Persones destinatàries: Població en General
 
Àmbit territorial: Província de Girona
 
Àmbit d’actuació: Atenció Social i Salut
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Carretera de França, s/n
Girona 17007

Telèfon: 972 94 02 00

Adreça electrònica: hospital.girona.ics@gencat.cat