Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Xarxa de Salut Mental. Parc Hospitalari Martí i Julià

Persones destinatàries: Persones amb Problemes de Salut, específicament Salut Mental.
 
Àmbit territorial:
Comarca de la Selva interior i part de la comarca del Gironès
 
Àmbit d’actuació:
Atenció Social i Salut
 
Contacte:
(horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.)
Dr. Castany s/n
Girona

Al parc hospitalari podeu trobar:
  • Edifici Els Til·lers: Unitat d'Aguts, la Unitat de Discapacitat Intel·lectual amb trastorn de conducta, hospital de dia d'adults.
  • Edifici TMS-Salt: Serveis Assistencials de Llarg Tractament, on es tracten els malalts amb trastorns mentals severs.
  • Edifici Mancomunitat I: rehabilitació per a persones que tenen un trastorn mental sever.
  • Edifici Mancomunitat II: Acull temporalment el Servei d’Hospitalització per a pacients amb disminució psíquica.
  • Edifici La República: Actualment acull el Servei de Psicogeriatria
Telèfon: 972 18 25 00
Adreça electrònica: atenciousuari@ias.scs.es