Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Antic Ajuntament de Bordils (equipament polivalent de titularitat municipal de caràcter cultural)

Persones destinatàries: Població en General
Població amb dificultats socials i/o Econòmiques
 
Àmbit territorial: Bordils
Comarca del Gironès
 
Àmbit d’actuació: Economia/Treball
Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Pl. Església, 1
Bordils 17462

Telèfon: 972 490 003
E-mail: ajuntament@bordils.cat

Horari d'atenció (ajuntament): de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 15h a 17h

Plàgina web: http://www.bordils.cat/