Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Borsa de treball

Definició servei:
La borsa de treball és un servei local per al foment de l'ocupació laboral, gestionat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament i l’Àrea de Joventut. La borsa de treball de Sant Gregori té com a objectiu facilitar la inserció laboral de les persones aturades i proporcionar a les empreses una eina que els permeti donar resposta a les seves demandes de personal.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?Com funciona?

A qui cerca feina
 
  • Inscripció a la borsa de treball de Sant Gregori.
  • Informació tant d’ofertes laborals de l’Ajuntament com d’ofertes d'empreses del municipi i de la demarcació de Girona.
  • Intermediació i distribució dels currículums a les empreses sol·licitants de personal.
  • Informació i assessorament en el procés de cercar feina.
A qui ofereix feina
  • La borsa de Sant Gregori ha anat incrementant la seva base de dades, inscrivint a persones de Sant Gregori així com la resta de la comarca del Gironès.
  • D’una banda s’ofereix de forma gratuïta una preselecció de candidats que s’ajustin al perfil laboral que cerquen les empreses, a partir de la borsa municipal i la borsa del consell comarcal del Gironès. I d’altra banda, distribueixen les ofertes laborals als taulers d’anuncis i a la pàgina web municipal.
 
Destinataris:Població en general
Persones que busquen feina
Emprenedors/es, empresaris/es
Comerciants
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):Per cercar feina
 
Per poder optar a les ofertes de treball de la borsa de Sant Gregori, cal que es registri i s’adjunti el currículum vitae mitjançant la sol·licitud d’inscripció de la plana web de l’ajuntament de Sant Gregori.
 
S’ha d’imprimir el document i fer-lo arribar personalment a l’Ajuntament, on es realitzarà una entrevista personal, o bé, enviar-ho a través de la pàgina web.
  • Una vegada registrat, es pot inscriure a les ofertes de treball de la borsa de Sant Gregori que siguin del seu interès. La borsa de treball farà arribar el currículum a les empreses ofertants.
  • Per optar a les ofertes públiques de l’Ajuntament s’ha de fer atenció a les bases en cada cas i la presentació de la documentació serà presencial. 
  • Per optar a les ofertes laborals d’altres borses de treball, cal seguir el procediment d’inscripció particular de cada borsa.
Per oferir feina
 
Les empreses o entitats de treball temporal han de fer arribar la seva sol·licitud d’inscripció a la borsa de Sant Gregori i el formulari corresponent per a cada oferta laboral que es requereixi cobrir.
 
La sol·licitud d’inscripció i el formulari s’ha de fer arribar a l’Ajuntament de Sant Gregori, mitjançant el sistema telemàtic que ofereix la plana web, fax o personalment a les dependències municipals.
 
Àmbit territorial:Sant Gregori
Comarca del Gironès
 
Àmbit d’actuació:Economia/Treball
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Ajuntament de Sant Gregori
Av. Girona, 33
17150 Sant Gregori

Telèfon: 972 428 300
Horari: de dilluns a divendres, de 8h a 15h

E-mail: aodl@santgregori.cat

Adreça web: www.santgregori.cat