Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


CAP CELRÀ

Persones destinatàries: Població en General
 
Àmbit territorial: Celrà
 
Àmbit d’actuació: Atenció social i salut
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Carretera Juià, 135
Celrà 17460

Telèfons: 972 49 25 00 / 902 111 444
(programació de visites 24 hores)

E-mail: eap_celra.girona.ics@gencat.cat

Adreça web:

http://www.gencat.net:8000/oics/owa/p91.Mostrar_cap?var_codcap=53&v_cap=CAP+Celr%E0&v_codi_idioma=0&v_opcio=3