Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Casal obert. Casal dels infants

Definició servei:
El projecte Casal Obert és un espai dirigit a infants de 6 a 12 anys i les seves famílies en situacions de vulnerabilitat social amb l’objectiu de disminuir les situacions de risc, oferint un suport socioeducatiu a partir de garantir l’adquisició d’hàbits i valors, així com promoure actituds motivadores davant els aprenentatges i l’entorn escolar.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
El Casal Obert està organitzat pel Casal dels Infants, Acció Social als Barris. Es realitza cada tarda de dilluns a divendres a l'escola el Pla de Salt amb infants també del Gegant del Rec. El projecte atén a 30 infants amb dues educadores. A més, es realitza amb la col·laboració de voluntaris. El projecte es realitza a partir d'activitats de lleure educatiu (jocs, tallers, activitats artístiques, dinàmiques de grup), reforç dels aprenentatges escolars mitjançant espai de deures i dinàmiques lúdiques. També oferim espais per pares i mares dins la dinàmica de la tarda.
 
Destinataris: Infants/Adolescents
Famílies
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Els infants participants són derivats per les dues escoles esmentades. Aquest infants i/o les seves famílies han de complir algun/s d'aquests requisits:
 
Per part de les famílies:
 • Capacitat econòmica familiar molt baixa, baix poder adquisitiu.
 • Ingressos inestables, precarietat laboral.
 • Baix nivell formatiu.
 • Manca de relació amb l’entorn escolar.
 • Desconeixement de l’entorn i dels seus recursos.
 • Dificultats de les famílies en recolzar els seus fills en el seu procés d’escolarització.
 • Xarxa social i familiar fràgil.
Per part dels infants:
 • Dificultats de relació amb els seus pares i/o altres adults.
 • Manca d’hàbits d’alimentació i higiene
 • Elevat nombre de casos de fracàs escolar
 • Dificultats en l’expressió oral i escrita, especialment en la llengua catalana
 • Dificultats en el desenvolupament del raonament lògic- matemàtic
 • Dificultats relacionals i de comportament a l’escola i entorn.
 • Problemes escolars i de baix nivell formatiu.
 • Infants que viuen en un entorn poc promotor
 • Falta d’habilitats a l’hora de resoldre conflictes
El Casal Obert és gratuït.
Àmbit territorial: Salt
 
Àmbit d’actuació: Atenció social i salut
Cultura/Lleure/Esports
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Hotel d'Entitats de Salt
C/ Sant Dionís , 42
Salt 17190

Persona referent: Estefania Trias Puig
Telèfon: 650 908 465

Adreça electrònica: etrias@casaldelsinfants.org

Horari d'atenció:

Dilluns de 9.00 a 12 hores; dimarts, dimecres i dijous de 9.00 a 13 hores.