Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Centre Obert de Celrà

Definició servei:
El Centre Obert és un servei diürn d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc social. S’hi realitza una tasca socioeducativa preventiva i compensatòria, fora del marc i l’horari escolar. Intervé en el desenvolupament dels/les menors de manera global, incidint en la socialització, els processos d’integració social i l’adquisició d’aprenentatges bàsics.
 
Treballa per compensar les deficiències socioeducatives d’infants i joves mitjançant l’atenció directa, individual i grupal, i el treball en xarxa. D’aquesta manera s’actua donant suport a la tasca realitzada per la família, el centre educatiu i els equips de serveis socials
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
L’objectiu general del servei és oferir, fora del marc i horari escolar, un espai educatiu, lúdic i integrador de caràcter comunitari i socioeducatiu que doni suport al/la menor i a la família en situació desfavorida.
 
Aquest objectiu té una doble vessant:
  • Prevenir i detectar situacions de risc o problemàtiques dels diferents àmbits d’actuació, promovent els drets dels infants i joves.
  • Donar resposta a les necessitats detectades compensant les mancances detectades.
 
Destinataris: Infants/Adolescents
Famílies
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Poden accedir a aquest servei de forma gratuïta tots els infants i adolescents de 6 a 13 anys del municipi que ho necessitin. Normalment són els Serveis Socials i els centres educatius els qui deriven els casos a aquest servei.
 
Àmbit territorial: Celrà
 
Àmbit d’actuació: Atenció Social i Salut
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Carretera de Juià, 48
Celrà 17460
(Escoles Velles)

Telèfon: 972 49 20 02

Persona de contacte: Elisenda Quintana

E-mail: educacio@celra.cat

Horari: de dilluns a divendres de 17h a 19h
Dimarts i dimecres de 16h a 17h