Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Club bàsquet Sant Gregori


Persones destinatàries:Infants/Adolescents
Joves
 
Àmbit territorial:Girona
Sant Gregori
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Torrent Vidal s/n
(Pavelló Municipal Sant Gregori)

17150 Sant Gregori

Ferran Mozota Giralt (president)
Horari: de dilluns a divendres de 17h a 22h

Adreça web: www.cbsantgregori.cat

E-mail: club@cbsantgregori.cat