Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Club de Petanca

Persones destinatàries:Població en general
Gent Gran
 
Àmbit territorial:Sant Gregori
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Pit-Roig, 12
17150 Sant Gregori

Telèfon: 972 429 115
Manuel Fernández (president)

Horari: divendres de 21.30h i a 24h
E-mail: cornago02@gmail.com