Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Comissió de festes de Sant Gregori

Persones destinatàries:Població en general
Joves (entre 16 a 35 anys)
 
Àmbit territorial:Sant Gregori
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Comissió de Festes de Sant Gregori
C/ Montseny, 4
17150 Sant Gregori

E-mail: cdf_santgregori@hotmail.com