Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Comissió de festes de Taialà

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Sant Gregori
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Eduard Torrent (president)

Telèfon: 625 601 793