Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Connexió Papyrus

Definició servei:
Promou la creació de diferents espais relacionats amb la lectura: d'intercanvi de llibres, de venda de llibres a baix cost, d'atenció específica a les famílies amb un apartat de llibres de text per a escoles i instituts, i de dinamització lectora i cultural.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Associació cultural sense ànim de lucre de Celrà que treballa, des de l’octubre del 2009, per:
  • Articular un sistema per a gestionar les donacions de particulars i llibres obsolets de les Biblioteques Públiques de les Comarques Gironines.
  • Generar una alternativa de consum conscient i responsable que passa per aprofitar, reciclar i reutilitzar els llibres.
  • Posar a l’abast de tothom els llibres i la cultura, establint xarxes de col·laboracions i complicitats. 
  • Donar un servei a la comunitat facilitant un espai de creació de projectes destinats a la promoció de la lectura i la cultura.
 
Destinataris: Població en General
Professionals/Entitats
Altres
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Les associacions, escoles, centres culturals, entitats i projectes d'iniciativa social i cultural es poden associar a Connexió Papyrus amb una quota anual de 20 € que permet emportar-se tots els llibres que calgui.
 
Àmbit territorial: Celrà
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació: Cultura/Lleure/Esport
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Ctra. de Juià (al costat de les piscines municipals)

Persona de contacte: Jordi Artigal
Horari: Dissabte de 16h a 19 h

E-mail: connexiopapyrus@gmail.com

Facebook:

http://www.facebook.com/connexiopapyrus.celra