Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Consorci Sant Gregori- Casal d’estiu Joan Riu

Definició servei:

Neix amb l’objecte de potenciar la integració social de les persones amb discapacitat per mitjà de la promoció d’activitats de caràcter inclusiu, de convivència, d’esplai, de vacances, etc.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?Informació, orientació i suport en aquest àmbit.
Activitats socioculturals, recreatives, de lleure i de manteniment.
Sensibilització, promoció i suport personal i social.
Altres complementaris
 
Destinataris:Infants/Adolescents
Joves
Persones amb disminucions
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Situació de la població destinatària: Discapacitat intel·lectual de suport extens i/o generalitzat.
 
Prestació horària: depenent del programa establert
Modalitat: Centre privat
Preu: segons dotació pressupostària
 
Àmbit territorial:Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Atenció social i salut
Cultura/Lleure/Esport
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Àrea famílies

Telèfon: 972 42 82 00

Adreça web: www.consorcisg.cat