Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Consorci Sant Gregori: Centre de dia “Els Roures”

Definició servei:
Oferim un servei d’acolliment diürn que presta atenció
especialitzada a persones adultes amb greus discapacitats intel·lectuals.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
S’ofereix el servei durant el dia amb finalitats terapèutiques, de convivència i de lleure, amb professionals de suport i amb un programa d’atenció individualitzat per a cada persona.
 
Destinataris:Persones amb disminució.
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Modalitat: Centre públic de 12 places diürnes, de 9'00 a 17'00 hores
 
Població destinatària: Persones amb discapacitat intel·lectual de suport generalitzat de 18 a 65 anys.
 
Preu: finançat per la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família). Copagament de la persona que fa ús del servei.
 
Es calcula individualment la situació de cada persona i quina part aporta la Generalitat.
 
Àmbit territorial:Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut
Residencial
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Servei residencial
Àrea famílies

Telèfon: 972 42 82 00
Adreça web: http://www.consorcisg.cat/