Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Consorci Sant Gregori: Centre Residència “Els Roures”

Definició servei:
Servei d’acolliment residencial que atén les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any a persones adultes amb greus discapacitats psíquiques i problemes de salut o de trastorns de conducta afegits.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?

Oferim el servei d’habitatge, que contempla totes les necessitats relacionades amb la llar, així com un programa d’atenció individualitzat per a cada persona, dissenyat i portat a la pràctica per un conjunt de professionals que intervé tant en aspectes de la llar com en funcions terapèutiques.
 
Destinataris:Persones amb disminucions.
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Modalitat: És un Centre Públic del Departament de Benestar Social i Família. L'ordre d'entrada el marca el Departament.
 
Població destinatària: Persones de 18 a 65 anys amb discapacitat intel·lectual, amb greus afectacions.
 
Preu: Finançat per la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família). Copagament de la persona que fa ús del servei. Es calcula individualment la situació de cada persona i quina part aporta la Generalitat
 
Àmbit territorial:Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut
Residencial
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Servei residencial
Àrea famílies.

Telèfon: 972 42 82 00
Adreça web: http://www.consorcisg.cat/