Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Consorci Sant Gregori: Centre Residencial Joan Riu

Definició servei:
Ofereix un servei d’acolliment residencial que atén a menors amb greu discapacitat psíquica/o amb problemes de salut o de trastorns de conducta afegits. Existeixen dues modalitats de llar- residència segons les necessitats familiars:
  • Segons el calendari lectiu.
  • Residència entre setmana, mentre hi hagi escola.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Oferim el servei d’habitatge, que contempla totes les necessitats relacionades amb la llar, així com un programa d’atenció individualitzat per a cada menor, dissenyat i portat a la pràctica per un conjunt de professionals que intervé tant en aspectes de la llar com en funcions de lleure.
 
Destinataris:Infants/Adolescents
Joves
Persones amb disminucions
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):Modalitat: Centre privat
Població destinatària: de 4 a 18 anys
Prestació horària: de 17:00 a 9:00 h
Places: 20

Cost: 77,83 euros / estada 2.367,33 euros / mes

Preu: s’estableix des del Consorci Sant Gregori segons les necessitats familiars i prestacions rebudes per part dels familiars i persones que utilitzen els serveis.
 
Àmbit territorial:Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut
Residencial/Territorial
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Serveis residencial
Àrea famílies

Telèfon: 972 42 82 00

Adreça web: www.consorcisg.cat