Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Consorci Sant Gregori: Escola d’Educació Especial Joan Riu

Definició servei:
Aquest és un servei escolar d’Educació Especial per a persones amb greu discapacitat psíquica i/o amb problemes de salut o de trastorns de conducta afegits. El servei, promogut pel Consorci Sant Gregori, ofereix activitats educatives per a persones amb discapacitat.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Escola concertada amb el Departament d’Educació que atén a infants i adolescents en edats compreses entre els quatre i els divuit anys.
 
L’objectiu prioritari és optimitzar la qualitat de vida a partir del desenvolupament dels potencials de cada alumne i de la facilitació dels suports necessaris ajustats a les seves necessitats educatives especials al llarg de tot el procés d’escolarització.
 
Destinataris:Infants/Adolescents
Joves
Persones amb disminucions
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):Població destinatària: de 4 a 18 anys
Horari: de 9:30h a 16:30h (horari escolar)
Places: 48

Derivació a través de l'EAP referent.

Cost: Concertat pel Departament Ensenyament.

Participació econòmica en les activitats no cobertes pel Departament com poden ser sortides escolars, material extraordinari, activitats complementàries, etc.
 
Àmbit territorial:Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut
Formació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Àrea famílies
Telèfon: 972 42 82 00

Adreça web: www.consorcisg.cat