Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Coral Josep Ruhí

Persones destinatàries: Població en General
Emprenedors/es, Empresaris/es, Comerciants
 
Àmbit territorial: Bescanó
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació: Economia/Treball
Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): C/ Nou, 19
Bescanó 17162

Telèfon: 972 44 01 84
Persona de contacte: Rosa Adroher