Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Escola municipal de dansa de Celrà

Definició servei:
Escola adscrita al sistema públic d'educació de Catalunya basada en els principis de qualitat, equitat, coeducació, inclusió i respecte a la diversitat.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
La tasca educativa de l'escola en l’àmbit de la dansa, com a disciplina artística està orientada a oferir una formació bàsica o a encaminar itineraris professionals, segons els interessos i possibilitats de cadascú. La formació es dirigeix a infants, joves i adults. 
 
L'objectiu de l'escola és capacitar l’alumnat a nivell tècnic, creatiu i crític, sense afectar l’estil per aconseguir una major versatilitat i amplitud interpretativa. Entenem el procés educatiu com un procés autònom i integral, basat en el treball cooperatiu i en el respecte vers altres mètodes, tendències i estils de dansa.
 
Destinataris: Població en General
Infants/Adolescents
Joves
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Qualsevol persona pot inscriure’s a l'escola de dansa en aquells cursos o activitats que més li escaiguin.
 
Els preus estan detallats a la pàgina web de l'escola de dansa de Celrà.
 
Àmbit territorial: Celrà
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació: Cultura/Lleure/Esport
Formació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): C/ Països Catalans s/n
Celrà 17460

Telèfon: 972 492 658
Persona de contacte: Rosa Casas (directora)

Horari: Dilluns a divendres, de 17h a 20h i dimarts de 10h a 13h

E-mail: escoladedansa@celra.cat
Adreça web: http://escoladedansa.celra.cat

Facebook: http://www.facebook.com/emdcelra