Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Fundació Oscobe – Centre Laboral

Definició servei:
La Fundació Oscobe és privada, ofereix serveis en l’àmbit residencial, formatiu i d’inserció laboral dirigits a joves en risc d’exclusió social.
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Atén a joves en risc d’exclusió social, de la comarca, oferint processos personalitzats d’inserció des de dos vessants interrelacionades : la inserció sociolaboral i l’acolliment residencial.
 
En l’àmbit de la formació i la inserció sociolaboral ofereix els següents serveis:
 
Itineraris individualitzats d’inserció
 
Es desenvolupen itineraris pre-laborals, en els qual es treballen competències bàsiques i transversals a través de tallers. Aquests itineraris consisteixen en: acollida, motivació, orientació, recerca activa de feina, acompanyament, inserció i seguiment. El projecte està adreçat als joves entre 16 i 21 anys.
 
 
Itineraris formatius d’inserció
 
Programes que ofereixen diferents accions amb l’objectiu de trobar feina dirigits a joves i persones en situació d’atur.
 
Els itineraris que s’ofereixen són:
  • El mediambiental: vivers, jardineria, fructicultura, reforestació i manteniment dels boscos.
  • L’hostaleria: hostatgeria, restauració i serveis. Manteniment en general.
 
Altres programes i cursos
 
  • Projecte formatiu i d’inserció amb persones recluses.
  • Cursos de formació privada adreçats a la població en general.
  • Programa “incorpora’t”: és un programa d’intermediació laboral i prospecció d’empreses.
Els diversos programes i cursos es desenvolupen amb equips formats pels responsables de coordinació, educadors, psicòlegs i, en el cas dels itineraris formatius d’inserció, també es compta amb professors col·laboradors provinents del SOC. 
 
Destinataris:
Joves: en funció del curs (entre 16 i 21 anys) o (entre 16 i 30 anys).
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Generalment, el procés d’accés acostuma a ser per derivació d’organismes com els Serveis Socials de Centres d’Atenció Primària.
 
També poden adreçar-se persones per iniciativa pròpia. En aquests casos es presenten a candidats i es realitza una entrevista, a partir de la qual es valora l’entrada.
 
Els requisits que es demanen varien en funció del curs.
 
Àmbit territorial:Sant Gregori
Comarca del Gironès
 
Àmbit d’actuació:Formació
Atenció social i salut
Economia/Treball
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Can Bellvitge
17199 Sant Medir

Telèfons: 972 218362 / 972 221657
Laura Maynegra Roca

E-mail:

canbellvitge@oscobe.com
laura.maynegra@oscobe.com
c.laboral@oscobe.com

Adreça web: www.oscobe.com

Facebook: www.facebook.com/FundacioOscobe