Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


In-Creixendo Grup

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Sant Gregori
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Barri de l’església (Cal Ros s/n)
17150 Sant Gregori

Telèfon: 650 417 377

Rafel Nieto Miralles (president)
E-mail: increixendo@gmail.com

Bloc: grupincreixendo.blogspot.com

Facebook: www.facebook.com/increixendo