Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Instal·lacions esportives municipals

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Sant Gregori
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Ajuntament de Sant Gregori
Av. Girona, 33
17150 Sant Gregori

Horari: de dilluns a dissabte de 9h a 15h
Telèfon: 972 428 300

E-mail: ajuntament@santgregori.cat

Adreça web: www.santgregori.cat

Facebook: www.facebook.com/ajuntament.gregori