Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Pavelló i pista coberta de Bescanó


Definició servei:
Equipaments de titularitat municipal, de caràcter esportiu, cultural, festiu i social.
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?

El pavelló s'utilitza fonamentalment pels clubs esportius del poble, per patinatge i bàsquet.
L'equipament també s'utilitza per fer la quina de Nadal.
La pista coberta (dotada de cistelles i porteries) és un equipament que s'utilitza per complementar les activitats esportives que es duen a terme al pavelló. A més també s'hi realitzen actes festius i culturals, per exemple, de la festa major.
Destinataris:Població en General
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.): 
L'ús del pavelló per a la realització d'activitats esportives passa en bona part per ser membre de les entitats esportives del poble de bàsquet i patinatge.
L'ús de la pista coberta és lliure, sempre que no estigui ocupada, per a qualsevol persona del poble, per bé que tampoc es restringeix el seu ús per a persones que no siguin de Bescanó.
Àmbit territorial:Bescanó
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Passeig de la Torre (zona esportiva)
Bescanó 17162

Persona de contacte: Pilar (Ajuntament de Bescanó)

Telèfon: 972 440 005

E-mail: ajuntament@bescano.cat
Adreça web: Bescanó