Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Penya Barcelonista Celrà

Persones destinatàries:Població en General
 
Àmbit territorial:Celrà
 
Àmbit d’actuacióCultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Plaça de l'estació, s/n
17460 Celrà

Telèfon: 629 94 70 95
Persona de contacte: Aina Barahona

E-mail: info@penyabarcelonistacelra.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/51424110644