Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Pla educatiu d'entorn de la Llera del Ter

Definició servei:
Instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves dels municipis de la llera del ter, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Un dels principals objectius és promoure que els nens i nenes que vulguin participar a les diferents activitats de lleure del municipis de Bordils, Flaçà i Celrà ho puguin fer.
 
Es duen a terme accions de suport a la tasca escolar, actuacions esportives i altres accions relacionades amb la sensibilització i la formació, el foment de la participació, etc.
 
Destinataris:Infants/Adolescents
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa dels municipis que formen part de la llera del ter, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.
 
Àmbit territorial:Celrà
Flaçà
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Formació
Relacional/Comunitari
Ciutadania/Participació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Bòbiles 9, (Àrea de Promoció Econòmica)
17460 Celrà

Persona de contacte: Neus Estrada Fortuny (Coordinadora del Pla Educatiu d'Entorn)

Telèfon: 972.492.567

E-mail: pla.entorn@lleradelter.cat

Adreça web:
Pla Educatiu d'Entorn (web)