Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI). Casal dels Infants.

Definició servei:
El projecte ICI és un projecte de intervenció comunitària pel desenvolupament del conjunt de la comunitat de Salt per tal d'enfortir el territori de majors eines per l'anàlisi i la posada en marxa d'actuacions socials de forma conjunta i transversal per part de les administracions, els recursos tècnics i la ciutadania. El que es pretén en darrer terme és la millora de convivència comunitària intercultural.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
El Projecte ICI no es defineix com un servei sinó com un projecte des del qual es possibilita o es participa en què diferents serveis, entitats, administracions, dissenyin noves respostes a necessitats socials, ja sigui amb nous serveis o amb la revisió dels existents. Tot i que el Projecte ICI l'implementa el Casal dels Infants, Acció Social als Barris, el projecte com a tal és possible gràcies a la implicació i participació del conjunt d'actors de la comunitat. Es desenvolupa a partir de 3 línies de intervenció específiques: Socioeducativa, Salut Comunitària i Relacions Ciutadanes, que reforcen i sustenten un procés comunitari més global i de tipus transversal.
 
Destinataris: Població general
Infants/Adolescents
Famílies
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
El Projecte ICI està adreçat al conjunt de la comunitat, tenint com a destinataris principals la infància, els joves i les famílies. No es defineix com un servei i per tant no té procediments i requisits d'accés.
 
Àmbit territorial: Salt
 
Àmbit d’actuació: Relacional/Comunitari
Ciutadania/Participació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Hotel d'Entitats de Salt
C/ Sant Dionís , 42
Salt 17190

Telèfons: 972. 24.51.87 i 682.145.275

Adreça electrònica: flopez@casaldelsinfants.org