Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Ajuts econòmics municipals per a persones depenents de Campllong


Definició servei:
Ajuts econòmics adreçats a cuidadors de persones dependents, del municipi de Campllong, els quals es regulen mitjançant una convocatòria anual de subvencions.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Es tracta d'una convocatòria de subvencions de caràcter anual que es realitza des de l'ajuntament de Campllong, la qual va adreçada a cuidadors/es de persones dependents.
 
La quantitat anual destinada a aquesta finalitat és d'uns 12.000€.
 
La quantitat màxima que poden percebre els beneficiaris és de 3.000€.
 
La quantitat de persones que cada any se'n beneficia oscil·la de les 6 a les 8 aproximadament.
 
Les bases solen sortir entre els mesos d'agost i setembre, mentre que els pagaments es realitzen a finals d'any.
 
Destinataris:Gent Gran
Famílies
Persones amb disminucions
Persones amb problemes de salut
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Els principals requisits de la convocatòria tenen a veure amb el fet de ser residents al municipi amb una antiguitat mínima de 4 anys i tenir reconegut legalment un determinat grau de dependència.
 
Àmbit territorial:Campllong
 
Àmbit d’actuació:Atenció social i salut
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Església 21
17459 Campllong

Telèfon: 972 461504
Persona de contacte: Sílvia Tubert

E-mail: ajuntament@campllong.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h i dijous de 18 a 20h