Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Amics de Sant Roc (Agrupació esportiva-cultural)

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Vilablareix
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Plaça perelló, 120
17180 Vilablareix

Telèfon: 615 479 719
Mònica Fortià