Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Amics dels clàssics de Flaçà

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Flaçà
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Sant Cervià s/n
17463 Flaçà

Contacte: Albert Planchart
Telèfons: 972 488 090 / 609 341 617

Fax: 972 488 090
E-mail: classicsacf@gmail.com
Adreça web: www.acfclassics.org