Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Art’u’nit (associació companyia de teatre)

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Sant Julià de Ramis
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Cora Rosell

Telèfon: 667 775 364

artunitsjr@gmail.com