Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Associació de veïns de la Garriga

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Sant Julià de Ramis
Sarrià de Ter
Demarcació de Girona
 
Àmbit d’actuació:Relacional/Comunitari
Cultura/Lleure/Esport
Residencial/Territorial
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Santi Anglada

Telèfon: 670 214 124
avlagarriga@gmail.com

www.facebook.com/avlagarriga