Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Associació de veïns del Pla de Baix

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Sant Julià de Ramis
 
Àmbit d’actuació:Relacional/Comunitari
Residencial/Territorial
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Josep Brunsó

Telèfon: 972 170 493
Mail: josepbrunso@cofgi.org