Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Associació Drac de Cervià de Ter (entitat cultural i de lleure)

Persones destinatàries:Famílies
 
Àmbit territorial:Cervià de Ter
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Contacte: Joan Borrell

E-mail: draccervia@gmail.com

Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-DRAC-de-Cervi%C3%A0-de-Ter-i-Raset/164300823583085