Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Aula de lectura Modest Prats

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Sant Julià de Ramis
Sarrià de Ter
Demarcació de Girona
 
Àmbit d’actuació:Formació
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Horari:
Dilluns a divendres de 15.30h a 20.30h
C/ Sant Sadurní, s/n
17482 Medinyà

Cristina Padilla (responsable)

Telèfon: 972 498 090

auladelectura@medinya.cat

www.facebook.com/auladelecturamodestprats

@aulamodestprats