Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Biblioteca municipal de Vilablareix

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Vilablareix
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Francesc Macià, 20
17180 Vilablareix

Horari: de dilluns a divendres de 15.30h a 19.30h

E-mail: ajuntament@vilablareix.cat
Adreça web: http://www.vilablareix.cat

Bloc: http://bibliotecavilablareix.blogspot.com/

Facebook: www.facebook.com/ajuntamentdevilablareix

Twitter: https://twitter.com/@vilablareix_cat