Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Borsa de Treball de l'Ajuntament de Campllong

Definició servei:Borsa de Treball
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?La borsa la gestiona l'ajuntament de Campllong.
 
Permet a la població que busca feina enviar els seus currículums i a les empreses del municipi publicar les seves ofertes de treball.
 
Destinataris:Emprenedors/es, empresaris/es, comerciants
Persones que busquen feina (ocupades i/o aturades)
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Tan les empreses que volen penjar una oferta de treball, com les persones que la utilitzen per trobar un lloc de treball s'han de personar físicament a l'ajuntament si volen que l'ens local faci un seguiment i un assessorament continuat de l'oferta o la demanda en qüestió. En aquest cas tant les empreses que ofereixen feina, com les persones que en busquen han de ser de Campllong.
 
A través de la plana web de l'ajuntament es poden penjar les ofertes o les demandes de feina que es vulguin, i aquest servei el poden utilitzar persones que busquen feina d'altres municipis, per bé que des de l'ajuntament no se'n fa cap seguiment personalitzat, i està pensat fonamentalment pels veïns i veïnes del municipi. L'accés és lliure i gratuït.
 
Àmbit territorial:Campllong
Comarca del Gironès
 
Àmbit d’actuació:Economia/Treball
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Cl. Església 21
17459 Campllong

Telèfon: 972461504
Contacte: Sílvia Tubert

Horari: dilluns a divendres de 10 a 14 i dijous de 18 a 20h
E-mail: ajuntament@campllong.cat
Adreça web: www.campllong.cat