Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Centre Cívic de Sant Julià de Ramis

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Sant Julià de Ramis
Demarcació de Girona (Escola Sagrat Cor)
 
Àmbit d’actuació:Cultura/lleure/esport
Relacional/comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Avinguda de França s/n
17482 Sant Julià de Ramis

Telèfon: 972 170 909 (Ajuntament)

Adreça web: sjramis@santjuliaderamis.cat