Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Centre Cultural Can Ballí

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Vilablareix
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Ajuntament de Vilablareix
C/ Perelló, 108
17180 Vilablareix

E-mail: ajuntament@vilablareix.cat
Adreça web: http://www.vilablareix.cat/

Facebook:
www.facebook.com/ajuntamentdevilablareix

Twitter: @vilablareix_cat